تعرفه ترجمه

فارسی به فرانسه = 39.000 تومان

فرانسه به فارسی = 29.000 تومان

آلمانی به فارسی = 29.000 تومان

فارسی به آلمانی =  38.000 تومان

عربی به فارسی = 19.000 تومان

فارسی به عربی = 23.500 تومان

ترکی استانبولی به فارسی = 30.000 تومان

فارسی به ترکی استانبولی = 35.000 تومان

اسپانیایی به فارسی = 30.000 تومان

فارسی به اسپانیایی = 40.000 تومان

ایتالیایی به فارسی = 30.000 تومان

فارسی به ایتالیایی = 40.000 تومان

روسی به فارسی = 30.000 تومان

فارسی به روسی = 38.000 تومان

چینی به فارسی = 55.000 تومان

فارسی به چینی = 74.000 تومان

کره‌ای به فارسی = 58.000 تومان

فارسی به کره‌ای = 79.000 تومان

پرتغالی به فارسی = 56.000 تومان

فارسی به پرتغالی = 78.000 تومان

ژاپنی به فارسی = 56.000 تومان

فارسی به ژاپنی = 77.000 تومان

سوئدی به فارسی = 59.000 تومان

فارسی به سوئدی = 75.000 تومان

مجاری به فارسی = 64.000 تومان

فارسی به مجاری = 70.000 تومان

هلندی به فارسی = 64.000 تومان

فارسی به هلندی = 69.000 تومان

رومانیایی به فارسی = 67.000 تومان

فارسی به رومانیایی = 78.000 تومان

ترکی آذربایجانی به فارسی = 31.000 تومان

فارسی به ترکی آذربایجانی = 41.000 تومان

ارمنی به فارسی = 36.000 تومان

فارسی به ارمنی = 48.000 تومان

اکراینی به فارسی = 70.000 تومان

فارسی به اکراینی = 82.000 تومان

لهستانی به فارسی = 60.000 تومان

فارسی به لهستانی = 79.000 تومان

کردی به فارسی = 31.000 تومان

فارسی به کردی =46.000 تومان

تاجیک به فارسی = 59.000 تومان

فارسی به تاجیک = 74.000 تومان

اردو به فارسی = 59.000 تومان

فارسی به اردو = 75.000 تومان

ترکمنی به فارسی = 54.000 تومان

فارسی به ترکمنی = 68.000 تومان

یونانی به فارسی = 62.000 تومان

فارسی به یونانی = 79.000 تومان

انگلیسی به فارسی = 8.000 تومان

فارسی به انگلیسی = 12.000 تومان

Icon1

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Icon2

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Icon3

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Icon4

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Icon5

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Icon6

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Icon7

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Icon8

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Baged New new

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Badge Hot hot

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Badge Cool cool

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Badge Best best

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Box1

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Box2

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Box3

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.

Box4

Curabitur lectus tortor, dapibus quis fringilla nec, iaculis at tortor. Sed non hendre rit urpis. Duis viverpurus sit amet nisi tincidunt at iaculis velit ullamcorper.
  • ایران - تهران - فلکه اول صادقیه 
  • 09366790223
  • 09364471189
  • darotarjome.tehran[at]gmail.com

آخرین کارها

ارسال پیام برای ما

  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.
بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم. سیاست کوکی.من از کوکی ها در سایت استفاده می کنم. قبول کردن